Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista M18 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: M18
Grupa
JGP
Ograniczenia:
M18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: M18
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
D06.0Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.1Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.7Rak in situ (inna część szyjki macicy) LOg M1 M18
D06.9Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona) LOg M1 M18
D07.1Rak in situ (srom) LOg M1 M18
D07.2Rak in situ (pochwa) LOg M1 M18
D07.3Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie) Epw LOg M18
D26.0Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy) LOg M1 M18
D28.0Nowotwór niezłośliwy (srom) LOg M1 M18
D28.1Nowotwór niezłośliwy (pochwa) LOg M1 M18
L29.2Świąd pochwy M18
N72Zapalenie szyjki macicy M1 M18
N76.0Ostre zapalenie pochwy M1 M18 P17
N76.2Ostre zapalenie sromu M1 M18 P17
N76.4Ropień sromu M1 M18
N76.5Owrzodzenie pochwy M1 M18
N76.6Owrzodzenie sromu M1 M18
N89.2Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej M1 M18
N89.4Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia) M1 M18
N89.7Krwiak śródpochwowy M1 M18
N90.2Nasilona dysplazja sromu M1 M18
N90.4Rogowacenie białe sromu M1 M18
N90.5Zanik sromu M1 M18
N90.7Torbiel sromu M1 M18
N95.2Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy M1 M18
N99.2Pooperacyjne zrosty pochwowe M1 M18
Q52.0Wrodzony brak pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.1Zdwojenie pochwy M1 M18 N31 P16
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy M1 M18 N31 P16
S31.4Otwarta rana pochwy i sromu Jpw M18 Mpw P14 T07
T19.2Ciało obce sromu i pochwy M18 P14