Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H86 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: H86
Grupa
JGP
Ograniczenia:
H86
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H86
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
C49.1Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.2Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.3Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
C49.4Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.5Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy) H8 H81 H86 J33 LOg N31 P07 P28
C49.6Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej) H8 H81 H86 J33 LOg
C49.9Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg P07 P28
D21.1Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.2Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.3Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.4Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Fpw H86 J33 LOg N31
D21.5Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy) H07 H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.6Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
D21.9Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone) H8 H81 H86 J33 LOg N31
M24.2Choroby więzadeł H8 H86 LOg
M35.7Zespół nadmiernej ruchomości H86 LOg
M60.1Zapalenie mięśni śródmiąższowe H8 H86 LOg
M60.2Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej H8 H86 LOg
M60.8Inne zapalenie mięśni H8 H86 LOg
M60.9Nieokreślone zapalenie mięśni H8 H86 LOg
M61.0Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni H8 H86 LOg
M61.1Postępujące kostniejące zapalenie mięśni H8 H86 LOg
M61.2Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni H8 H86 LOg
M61.3Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia H8 H86 LOg
M61.4Inne kostniejące zapalenie mięśni H8 H86 LOg
M61.5Inne kostnienie mięśni H8 H86 LOg
M61.9Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni H86 LOg
M62.0Rozerwanie mięśni H8 H86 LOg
M62.1Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni H8 H86 LOg
M62.2Niedokrwienny zawał mięśnia H86 LOg
M62.3Zespół unieruchomienia (paraplegiczny) H86 LOg
M62.4Przykurcz mięśni H8 H86 LOg
M62.6Zmęczenie mięśni H86 LOg
M62.8Inne określone choroby mięśni Epw H86 LOg
M62.9Nieokreślone choroby mięśni H86 LOg
M65.1Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien H8 H86 LOg
M65.2Wapniejące zapalenie ścięgna H8 H86 LOg
M65.4Choroba de Quervaina H8 H86 LOg
M65.8Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna H8 H86 LOg
M65.9Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna H8 H86 LOg
M66.0Pęknięcie torbieli podkolanowej (bakera) H8 H86 LOg
M66.1Pęknięcie torbieli maziówkowej H8 H86 LOg
M66.2Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników H8 H86 LOg
M66.3Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy H8 H86 LOg
M66.4Samoistne pęknięcie innych ścięgien H8 H86 LOg
M66.5Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien H86 LOg
M67.0Krótkie ścięgno achillesa (nabyte) H8 H86 LOg
M67.1Inne przykurcze ścięgien (pochewek) H8 H86 LOg
M67.2Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej H8 H86 LOg
M67.4Ganglion H8 H86 LOg
M67.8Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien H8 H86 LOg
M67.9Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien H86 LOg
M70.0Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka H8 H86 LOg
M70.1Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki H8 H81 H86 LOg
M70.2Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego H8 H81 H86 LOg
M70.3Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego H8 H86 LOg
M70.4Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej H8 H86 LOg
M70.5Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego H8 H86 LOg
M70.6Zapalenie kaletki maziowej krętarza H8 H86 LOg
M70.7Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy H8 H86 LOg
M70.8Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem H8 H86 LOg
M70.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem H86 LOg
M71.0Ropień kaletki maziowej H8 H81 H86 LOg
M71.1Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej H8 H81 H86 LOg
M71.2Cysta podkolanowa [torbiel bakera] H8 H86 LOg
M71.3Inne torbiele kaletek maziowych H8 H86 LOg
M71.4Złogi wapniowe w kaletce maziowej H8 H86 LOg
M71.5Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H86 LOg
M71.8Inne określone choroby kaletki maziowej H8 H86 LOg
M71.9Nieokreślone choroby kaletki maziowej H8 H86 LOg
M72.0Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz dupuytrena] H8 H86 LOg
M72.1Guzki na knykciach palców ręki H8 H86 LOg
M72.2Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego H8 H86 LOg
M72.3Guzkowe zapalenie powięzi H8 H86 LOg
M72.4Włóknikowatość rzekomomięsakowa H8 H86 LOg
M72.5Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej H8 H86 LOg
M72.8Inne choroby powięzi H8 H86 LOg
M72.9Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej H86 LOg
M75.1Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego H01 H8 H86 LOg
M75.2Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia H8 H86 LOg
M75.3Wapniejące zapalenie ścięgien barku H8 H86 LOg
M75.4Zespół wybitego barku H8 H86 LOg
M75.5Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego H8 H81 H86 LOg
M75.8Inne uszkodzenia barku H01 H8 H86 LOg
M75.9Nieokreślone uszkodzenia barku H86 LOg
M76.0Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych H8 H86 LOg
M76.1Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego H8 H86 LOg
M76.2Ostroga grzebienia biodrowego H8 H86 LOg
M76.3Zespół pasma biodrowo-piszczelowego H8 H86 LOg
M76.4Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [zespół pellegrini-stieda] H8 H86 LOg
M76.5Zapalenie więzadeł rzepki H8 H86 LOg
M76.6Zapalenie ścięgna achillesa H8 H86 LOg
M76.7Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego H8 H86 LOg
M76.8Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy H8 H86 LOg
M76.9Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej H86 LOg
M77.0Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego H8 H81 H86 LOg
M77.1Zapalenie nadkłykcia bocznego Fpw H8 H81 H86 LOg
M77.2Zapalenie okołostawowe nadgarstka H8 H86 LOg
M77.3Ostroga kości piętowej H8 H86 LOg
M77.4Bolesność śródstopia H8 H86 LOg
M77.5Inne entezopatie stopy H8 H86 LOg
M77.8Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej H86 LOg
M77.9Nieokreślone entezopatie H86 LOg
M79.0Reumatyzm, nieokreślony H86 LOg
M79.1Mięśnioból [myalgia] H86 LOg
M79.5Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich H8 H86 LOg
M79.6Bóle kończyn H86 LOg
M79.8Inne określone choroby tkanek miękkich H86 LOg
M79.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich H86 LOg
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa H86 N08 N3 N31 P16
T79.6Urazowe niedokrwienie mięśnia H86