Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

H86 kod CZS: 5.51.01.0008086

nazwa: Choroby tkanek miękkich

Specjalności (sugerowane)Dane
42pkt. dla hosp. zwykłej

27(dni) bez dodatku osobo-dni
+2pkt. za osobo-dzień
8pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: H86
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10H86
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H86
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10LOg
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H86r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.