Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Specjalność

Neurologia

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
A26 13 12 11 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym *
A30 110 105 Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni
A31 30 29 Choroby nerwów obwodowych
A32 60 Choroby mięśni
A33 33 31 Zaburzenia równowagi
A34 85 Guzy mózgu
A35 62 Choroby zwyrodnieniowe OUN
A36 70 Choroby demielinizacyjne
A45 59 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
A46 37 Przemijające niedokrwienie mózgu
A47 74 Przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka
A48 162 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym
A49 77 Udar mózgu - leczenie > 3 dni
A50 37 Udar mózgu - leczenie
A51 242 Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym
A56 33 31 Choroby nerwów czaszkowych
A57 77 Choroby zapalne układu nerwowego
A58 44 Encefalopatia
A59 29 28 Bóle głowy
A66 16 15 Padaczka - diagnostyka i leczenie
A67 77 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni
A76 30 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo
A77 16 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo
A86 81 Choroby neuronu ruchowego
A87 31 29 Inne choroby układu nerwowego
C57 22 21 6 Inne choroby gardła, uszu i nosa
D16 80 Zator płucny
D36 25 24 Zaburzenia oddychania w czasie snu
H56 30 29 Zespoły bólowe kręgosłupa
H66 93 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni
H67 46 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa
H83 38 36 34 Średnie zabiegi na tkankach miękkich *
H84 12 11 10 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich *
H85 14 13 5 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż.
H86 42 Choroby tkanek miękkich
H87 68 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88 66 Choroby infekcyjne kości i stawów
H89 42 Choroby niezapalne kości i stawów
H96 85 Układowe choroby tkanki łącznej
H98 37 Krystalopatie
K27 50 48 Zaburzenia odżywienia
P08 17 16 Drgawki gorączkowe
P09 22 Choroby układu nerwowego
P15 41 Zaburzenia zachowania
P16 35 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone
P23 60 Padaczka
P29 49 Bóle głowy - diagnostyka i leczenie > 3 dni
Q31 937 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu *
Q32 679 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy *
Q33 536 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy *
Q47 260 Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Q48 32 30 29 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne *