Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H86r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H86r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgH86
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H86r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
M63.0Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej H86r
M63.1Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H86r
M63.2Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H86r
M63.3Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (d86.8+) H86r
M63.8Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H86r