Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Specjalność

Geriatria

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
A26 13 12 11 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym *
A31 30 29 Choroby nerwów obwodowych
A32 60 Choroby mięśni
A33 33 31 Zaburzenia równowagi
A35 62 Choroby zwyrodnieniowe OUN
A45 59 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
A49 77 Udar mózgu - leczenie > 3 dni
A50 37 Udar mózgu - leczenie
A57 77 Choroby zapalne układu nerwowego
A59 29 28 Bóle głowy
A66 16 15 Padaczka - diagnostyka i leczenie
A86 81 Choroby neuronu ruchowego
A87 31 29 Inne choroby układu nerwowego
C57 22 21 6 Inne choroby gardła, uszu i nosa
D04 32 30 Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
D05 14 13 12 Bronchoskopia *
D10 49 47 Dychawica oskrzelowa
D16 80 Zator płucny
D17 90 Ropień płuc, ropowica
D18 72 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
D19 70 Rozstrzenie oskrzeli
D26 53 Wysiękowe zapalenie opłucnej
D28 76 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D37 36 Inne choroby układu oddechowego
D38 47 Obrzęk płuc
D46 36 34 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
D47 37 Zapalenie płuc z pw
D48 25 Zapalenie płuc bez pw
D49 91 Uszkodzenia inhalacyjne płuc
D50 86 Zwłóknienie i pylica płuc
D51 46 Odma opłucnowa
D52 48 Niewydolność oddechowa
D53 94 Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.
D54 37 Zapalenie opłucnej
D55 95 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
E16 55 OZW > 69 r.ż. lub z pw
E17 37 OZW < 70 r.ż.
E18 30 OZW bez uniesienia ST
E51 173 Zapalenie wsierdzia
E53 47 Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
E54 31 Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
E55 40 38 Zakrzepica żył głębokich
E56 40 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
E57 31 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E59 46 Nagłe zatrzymanie krążenia
E61 36 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
E62 19 18 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E71 27 26 Omdlenie i zapaść
E72 12 11 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
E73 57 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
E74 76 Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
E77 53 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
E88 28 27 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
F04 11 10 10 Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego *
F07 45 Choroby przełyku
F13 38 36 34 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
F16 37 35 Choroby żołądka i dwunastnicy
F26 57 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
F36 48 Choroby jelita grubego
F44 30 29 27 Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
F46 31 Choroby jamy brzusznej
F47 31 Choroby infekcyjne jelit
F53 25 24 23 Średnie i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
F56 80 Choroby zapalne jelit > 17 r.ż.
F63 35 33 32 Średnie i endoskopowe diagnostyczne zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
F66 26 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F86 32 Choroby wyrostka robaczkowego
F96 41 Choroby odbytu
G14 10 10 9 Małe zabiegi wątroby *
G16 58 Ostre choroby wątroby
G17 98 Przewlekłe choroby wątroby z pw
G18 42 Przewlekłe choroby wątroby bez pw
G26 30 29 Choroby dróg żółciowych
G28 70 Nowotwory dróg żółciowych
G33 195 185 176 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej *
G34 83 79 75 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki *
G35 50 48 45 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki *
G37 58 Ostre zapalenie trzustki
G38 55 Przewlekłe choroby trzustki
H56 30 29 Zespoły bólowe kręgosłupa
H85 14 13 5 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż.
H86 42 Choroby tkanek miękkich
H87 68 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88 66 Choroby infekcyjne kości i stawów
H89 42 Choroby niezapalne kości i stawów
H96 85 Układowe choroby tkanki łącznej
H98 37 Krystalopatie
J07 18 17 Choroby piersi łagodne
J08 35 33 Choroby piersi złośliwe
J37 64 62 Owrzodzenia skóry
J39 33 31 Duże choroby dermatologiczne
J46 40 38 Duże choroby infekcyjne skóry
J47 62 Duże guzy skóry
J49 27 26 Łagodne choroby dermatologiczne
K26 28 27 Zaburzenia wodno-elektrolitowe
K27 50 48 Zaburzenia odżywienia
K28 86 82 Wrodzone wady metaboliczne
K36 42 40 Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
K37 48 46 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
K38 44 42 Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
K39 83 Stopa cukrzycowa
K47 35 33 Choroby tarczycy
K59 37 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego
L07 24 23 Zakażenia nerek lub dróg moczowych
L29 20 19 6 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
L81 58 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
L82 79 Ostra niewydolność nerek
L83 36 Przewlekła niewydolność nerek
L84 61 Inne choroby nerek
L85 17 16 5 Kamica moczowa
L86 11 10 5 Badania w zakresie dróg moczowych
Q51 118 Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym z wykorzystaniem protez naczyniowych *
Q52 64 Dostęp w leczeniu nerkozastępczym *
Q66 48 Choroby naczyń
S03 49 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
S05 65 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
S06 11 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
S07 6 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
S52 49 Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
S53 140 Posocznica
S55 27 Gorączka niejasnego pochodzenia