Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

G18 kod CZS: 5.51.01.0007018

nazwa: Przewlekłe choroby wątroby bez pw

Specjalności (sugerowane)Dane
42pkt. dla hosp. zwykłej

18(dni) bez dodatku osobo-dni
+3pkt. za osobo-dzień
8pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: G18
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10G18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G18
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10LOg
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.