Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Specjalność

Choroby zakaźne

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
A57 77 Choroby zapalne układu nerwowego
D17 90 Ropień płuc, ropowica
D18 72 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
D20 33 Gruźlica
D26 53 Wysiękowe zapalenie opłucnej
D37 36 Inne choroby układu oddechowego
D46 36 34 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
D47 37 Zapalenie płuc z pw
D48 25 Zapalenie płuc bez pw
D54 37 Zapalenie opłucnej
F04 11 10 10 Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego *
F13 38 36 34 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
F16 37 35 Choroby żołądka i dwunastnicy
F26 57 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
F33 36 34 32 Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego *
F36 48 Choroby jelita grubego
F43 47 45 42 Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
F44 30 29 27 Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
F46 31 Choroby jamy brzusznej
F47 31 Choroby infekcyjne jelit
F53 25 24 23 Średnie i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
F56 80 Choroby zapalne jelit > 17 r.ż.
F57 90 Choroby zapalne jelit < 18 r.ż.
F63 35 33 32 Średnie i endoskopowe diagnostyczne zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
F66 26 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F86 32 Choroby wyrostka robaczkowego
F96 41 Choroby odbytu
G14 10 10 9 Małe zabiegi wątroby *
G16 58 Ostre choroby wątroby
G17 98 Przewlekłe choroby wątroby z pw
G18 42 Przewlekłe choroby wątroby bez pw
G26 30 29 Choroby dróg żółciowych
G33 195 185 176 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej *
G34 83 79 75 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki *
G35 50 48 45 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki *
G37 58 Ostre zapalenie trzustki
G38 55 Przewlekłe choroby trzustki
H56 30 29 Zespoły bólowe kręgosłupa
H86 42 Choroby tkanek miękkich
H87 68 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88 66 Choroby infekcyjne kości i stawów
H89 42 Choroby niezapalne kości i stawów
H96 85 Układowe choroby tkanki łącznej
H98 37 Krystalopatie
J37 64 62 Owrzodzenia skóry
J38 82 Ciężkie choroby dermatologiczne
J39 33 31 Duże choroby dermatologiczne
J46 40 38 Duże choroby infekcyjne skóry
J49 27 26 Łagodne choroby dermatologiczne
K26 28 27 Zaburzenia wodno-elektrolitowe
K27 50 48 Zaburzenia odżywienia
L07 24 23 Zakażenia nerek lub dróg moczowych
L81 58 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
L82 79 Ostra niewydolność nerek
L83 36 Przewlekła niewydolność nerek
L84 61 Inne choroby nerek
L87 72 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego < 18 r.ż.
P05 95 Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P06 30 29 Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P11 51 Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P12 30 29 Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P22 42 39 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
S02 190 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni
S03 49 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
S04 15 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
S05 65 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
S06 11 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
S07 6 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
S51 126 AIDS - leczenie choroby pełnoobjawowej
S52 49 Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
S53 140 Posocznica
S54 12 Obserwacja i wstępna diagnostyka w celu wykluczenia chorób zakaźnych > 1 dnia
S55 27 Gorączka niejasnego pochodzenia
S57 27 Inne choroby wirusowe
S60 40 Choroby zakaźne niewirusowe