Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

J39 kod CZS: 5.51.01.0009039

nazwa: Duże choroby dermatologiczne

Specjalności (sugerowane)Dane
33pkt. dla hosp. zwykłej
31pkt. dla hosp. planowanej

18(dni) bez dodatku osobo-dni
+4pkt. za osobo-dzień
6pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: J39
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10J39
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: J39
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10LOg
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J39r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.