Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J39r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: J39r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgJ39
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J39r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
L54.0Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (i00+) J39r
L54.8Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej J39r