Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Specjalność

Pediatria

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
A87 31 29 Inne choroby układu nerwowego
C56 45 Poważne choroby gardła, uszu i nosa
C57 22 21 6 Inne choroby gardła, uszu i nosa
D16 80 Zator płucny
D17 90 Ropień płuc, ropowica
D18 72 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
D19 70 Rozstrzenie oskrzeli
D20 33 Gruźlica
D21 188 Zwłóknienie torbielowate
D26 53 Wysiękowe zapalenie opłucnej
D28 76 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D36 25 24 Zaburzenia oddychania w czasie snu
D37 36 Inne choroby układu oddechowego
D38 47 Obrzęk płuc
D46 36 34 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
D47 37 Zapalenie płuc z pw
D48 25 Zapalenie płuc bez pw
D49 91 Uszkodzenia inhalacyjne płuc
D50 86 Zwłóknienie i pylica płuc
D51 46 Odma opłucnowa
D52 48 Niewydolność oddechowa
D54 37 Zapalenie opłucnej
D55 95 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
E55 40 38 Zakrzepica żył głębokich
E59 46 Nagłe zatrzymanie krążenia
E71 27 26 Omdlenie i zapaść
F04 11 10 10 Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego *
F07 45 Choroby przełyku
F13 38 36 34 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
F16 37 35 Choroby żołądka i dwunastnicy
F26 57 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
F36 48 Choroby jelita grubego
F46 31 Choroby jamy brzusznej
F66 26 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F96 41 Choroby odbytu
G14 10 10 9 Małe zabiegi wątroby *
G18 42 Przewlekłe choroby wątroby bez pw
G26 30 29 Choroby dróg żółciowych
G38 55 Przewlekłe choroby trzustki
H56 30 29 Zespoły bólowe kręgosłupa
H66 93 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni
H67 46 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa
H86 42 Choroby tkanek miękkich
H87 68 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88 66 Choroby infekcyjne kości i stawów
H89 42 Choroby niezapalne kości i stawów
H90 120 Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia
H96 85 Układowe choroby tkanki łącznej
H98 37 Krystalopatie
K27 50 48 Zaburzenia odżywienia
K28 86 82 Wrodzone wady metaboliczne
K36 42 40 Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
K47 35 33 Choroby tarczycy
L07 24 23 Zakażenia nerek lub dróg moczowych
L29 20 19 6 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
L69 17 16 Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej
L82 79 Ostra niewydolność nerek
L83 36 Przewlekła niewydolność nerek
L84 61 Inne choroby nerek
L85 17 16 5 Kamica moczowa
L87 72 Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego < 18 r.ż.
P01 38 36 Astma lub trudności w oddychaniu
P03 25 24 Choroby górnego odcinka dróg oddechowych
P04 60 57 Choroby dolnych dróg oddechowych
P05 95 Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P06 30 29 Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P07 52 Nowotwory
P08 17 16 Drgawki gorączkowe
P09 22 Choroby układu nerwowego
P10 58 Choroby endokrynologiczne (bez cukrzycy)
P11 51 Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P12 30 29 Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P13 52 49 Alergie
P14 24 23 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu
P15 41 Zaburzenia zachowania
P16 35 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone
P17 30 29 Choroby układu moczowo - płciowego
P18 80 Choroby nerek z niewydolnością nerkową
P19 35 33 Choroby krwi
P20 41 39 Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej
P21 53 50 Choroby układu krążenia
P22 42 39 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
P23 60 Padaczka
P24 68 65 Cukrzyca
P25 23 Uraz głowy z urazem mózgu
Q48 32 30 29 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne *
S05 65 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
S06 11 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
S07 6 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
S42 88 Zatrucie średnie
S43 42 Zatrucie lekkie
S51 126 AIDS - leczenie choroby pełnoobjawowej
S53 140 Posocznica
S54 12 Obserwacja i wstępna diagnostyka w celu wykluczenia chorób zakaźnych > 1 dnia
S55 27 Gorączka niejasnego pochodzenia
T07 15 Leczenie zachowawcze urazów