Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

P20 kod CZS: 5.51.01.0014020

nazwa: Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej

Specjalności (sugerowane)Dane
41pkt. dla hosp. zwykłej
39pkt. dla hosp. planowanej

12(dni) bez dodatku osobo-dni
+5pkt. za osobo-dzień
8pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: P20
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10P20
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P20
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10LOg
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P20r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.