Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista G18r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: G18r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgG18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
K77.8Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G18r