Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista B98 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: B98
Grupa
JGP
Ograniczenia:
B98
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: B98
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia B98 LOg
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku B98 LOg
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy B98 LOg
A71.1Jaglica czynna B98 LOg
A71.9Jaglica, nieokreślona B98 LOg
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez chlamydie (h13.1*) B98 LOg
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej B98 LOg N7 P06
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej B98 LOg
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (h19.2*) B98 LOg
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (h13.1*) B98 LOg
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek B98 LOg
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (h13.1*) B98 LOg
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (h13.1*) B98 LOg
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone B98 LOg P06
B69.1Wągrzyca oka B98 LOg
C69.0Nowotwór złośliwy (spojówka) B98 LOg
C69.1Nowotwór złośliwy (rogówka) B98 LOg
C69.2Nowotwór złośliwy (siatkówka) B98 LOg P28
C69.3Nowotwór złośliwy (naczyniówka) B98 LOg
C69.4Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe) B98 LOg Mpw
C69.5Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe) B98 LOg
C69.6Nowotwór złośliwy (oczodół) B98 LOg P07 P28
C69.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka) B98 LOg
C69.9Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone) B98 LOg
D09.2Rak in situ (oko) B98 LOg
D31.0Nowotwór niezłośliwy (spojówka) B98 LOg
D31.1Nowotwór niezłośliwy (rogówka) B98 LOg
D31.2Nowotwór niezłośliwy (siatkówka) B98 LOg
D31.3Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka) B98 LOg
D31.4Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe) B98 LOg
D31.5Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe) B98 LOg
D31.9Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone) B98 LOg
E10.3Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi) B98 K54 LOg Mpw NPpw P24
E11.3Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg Mpw NPpw P24
E12.3Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg P24
E13.3Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi) B98 LOg P24
E14.3Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi) B98 Gpw LOg P24
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek B98
H00.1Gradówka B98
H01.0Zapalenia brzegów powiek B98
H01.1Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego B98
H01.8Inne, określone zapalenie powiek B98 C4
H01.9Zapalenie powiek, nieokreślone B98 C4
H02.0Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs B98
H02.1Odwinięcie powieki B98
H02.2Niedomykalność szpary powiekowej B98
H02.3Zwiotczenie skóry powiek B98
H02.4Opadnięcie powieki B98
H02.5Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek B98 C4
H02.8Inne określone zaburzenia powiek B98 C4
H02.9Zaburzenia powiek, nieokreślone B98 C4
H04.0Zapalenie gruczołu łzowego B98
H04.1Inne zaburzenia gruczołu łzowego B98
H04.2Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez B98
H04.3Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone B98
H04.4Zapalenie dróg łzowych przewlekłe B98
H04.5Zwężenie i niewydolność dróg łzowych B98
H04.6Inne zmiany w drogach łzowych B98
H04.8Inne zaburzenia narządu łzowego B98
H04.9Zaburzenia narządu łzowego, nieokreślone B98
H05.0Zapalenie ostre oczodołu B98 C4
H05.1Przewlekłe zapalne choroby oczodołu B98
H05.2Stany z wytrzeszczem B98
H05.3Zniekształcenie oczodołu B98
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej B98
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu B98
H05.8Inne zaburzenia oczodołu B98 C4
H05.9Zaburzenia oczodołu, nieokreślone B98 C4
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek B98
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek B98
H10.2Inne zapalenie spojówek B98
H10.3Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone B98
H10.4Przewlekłe zapalenie spojówek B98
H10.5Zapalenie brzegów powiek i spojówek B98
H10.8Inne zapalenia spojówek B98
H10.9Zapalenie spojówek, nieokreślone B98
H11.0Skrzydlik B98
H11.1Zwyrodnienia spojówek i złogi B98
H11.2Blizny spojówkowe B98
H11.3Wylew spojówkowy B98
H11.4Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele B98
H11.8Inne określone zaburzenia spojówek B98
H11.9Zaburzenie spojówek, nieokreślone B98
H15.0Zapalenie twardówki B98
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej B98 Fpw
H15.8Inne zaburzenia twardówki B98
H15.9Choroby twardówki, nieokreślone B98
H16.0Wrzód rogówki B98
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek B98
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis) B98
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie B98
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce B98
H16.8Inne zapalenie rogówki B98
H16.9Zapalenie rogówki, nieokreślone B98
H17.0Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens) B98
H17.1Inne centralne przymglenia rogówki B98
H17.8Inne blizny i przymglenia rogówki B98
H17.9Blizna rogówki i przymglenie, nieokreślone B98
H18.0Zmiany barwnikowe i złogi rogówki B98
H18.1Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki B98
H18.2Inne postacie obrzęku rogówki B98
H18.3Zmiany w błonach rogówki B98
H18.4Zwyrodnienie rogówki B98
H18.5Dziedziczne zwyrodnienia rogówki B98
H18.6Stożek rogówki B98
H18.7Inne zniekształcenia rogówki B98
H18.8Inne określone zaburzenia rogówki B98
H18.9Zaburzenia rogówki, nieokreślone B98
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego B98
H20.1Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego B98
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica) B98
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego B98
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone B98
H21.0Wylew krwi do komory przedniej oka B98
H21.1Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego B98
H21.2Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego B98
H21.3Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka B98
H21.4Błony źreniczne B98
H21.5Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego B98
H21.8Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego B98
H21.9Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone B98
H25.0Zaćma starcza początkowa B13 B98
H25.1Zaćma starcza jądrowa B13 B98
H25.2Zaćma starcza, typ morgagniana B13 B98
H25.8Inne postacie zaćmy starczej B13 B98
H25.9Zaćma starcza, nieokreślona B13 B98
H26.0Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza B12 B98
H26.1Zaćma urazowa B12 B98
H26.2Zaćma wikłająca B12 B98
H26.3Zaćma polekowa B12 B98
H26.4Stany po zaćmie B98
H26.8Inne określone postacie zaćmy B13 B98
H26.9Zaćma, nieokreślona B13 B98 Fpw
H27.0Bezsoczewkowość B98
H27.1Przemieszczenie soczewki B12 B98
H27.8Inne określone zaburzenia soczewki B13 B98
H27.9Zaburzenia soczewki, nieokreślone B13 B98
H30.0Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki B98
H30.1Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki B98 Dpw
H30.2Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego B98
H30.8Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki B98
H30.9Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone B98
H31.0Blizny naczyniówki i siatkówki B98
H31.1Zwyrodnienie błony naczyniowej B98
H31.2Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej B98
H31.3Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki B98
H31.4Odwarstwienie naczyniówki B98
H31.8Inne określone zaburzenia błony naczyniowej B98
H31.9Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone B98
H33.0Odwarstwienie siatkówki z przedarciem B98
H33.1Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki B98
H33.2Odwarstwienie siatkówki surowicze B98
H33.3Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia B98
H33.4Trakcyjne odwarstwienie siatkówki B98
H33.5Inne postacie odwarstwienia siatkówki B98
H34.0Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki B98
H34.1Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki B98
H34.2Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki B98
H34.8Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki B98
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone B98 Fpw Jpw
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki B98 E9 Jpw
H35.1Retinopatia wcześniaków B98 N7
H35.2Inne zmiany rozrostowe siatkówki B98
H35.4Zwyrodnienie siatkówki obwodowe B98
H35.5Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne B98
H35.6Krwotoki siatkówkowe B98 E9
H35.7Oddzielenie warstw siatkówki B98
H35.8Inne określone zaburzenia siatkówki B98
H35.9Zaburzenie siatkówki, nieokreślone B98
H40.0Podejrzenie jaskry B98
H40.1Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania B98
H40.2Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania B98
H40.3Jaskra wtórna w urazach oka B98
H40.4Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka B98
H40.5Jaskra wtórna w innych chorobach oka B98
H40.6Jaskra wtórna polekowa B98
H40.8Inne postacie jaskry B98
H40.9Jaskra, nieokreślona B98 Fpw
H43.0Obkurczenie ciała szklistego B98
H43.1Krwotok do ciała szklistego B98
H43.2Krystaliczne złogi w ciele szklistym B98
H43.3Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego B98
H43.8Inne zaburzenia ciała szklistego B98
H43.9Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone B98
H44.0Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis) B98 Dpw
H44.1Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej B98 Dpw
H44.2Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca B98
H44.3Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej B98
H44.4Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia) B98
H44.5Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej B98
H44.6Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne B98
H44.7Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne B98
H44.8Inne zaburzenia gałki ocznej B98 C4
H44.9Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone B98 C4
H46Zapalenie nerwu wzrokowego B98 Dpw
H47.0Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane B98
H47.2Zanik nerwu wzrokowego B98 Fpw
H47.3Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego B98
H49.0Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy) B98
H49.1Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy) B98
H49.2Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy) B98
H49.3Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite B98
H49.4Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych B98
H49.8Inne zezy porażenne B98
H49.9Zez porażenny, nieokreślony B98
H50.0Zez jawny, towarzyszący, zbieżny B98
H50.1Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny B98
H50.2Zez pionowy B98
H50.3Zez okresowy B98
H50.4Inne i nieokreślone zezy jawne B98
H50.5Zez ukryty (heterophoria) B98
H50.6Zez mechaniczny B98
H50.8Inne określone postacie zeza B98
H50.9Zez, nieokreślony B98
H51.0Porażenie skojarzonego spojrzenia B98
H51.1Niedomoga i skurcz konwergencji B98
H51.2Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe B98
H51.8Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki B98
H51.9Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone B98
H52.0Nadwzroczność B98
H52.1Krótkowzroczność B98
H52.2Niezborność B98
H52.3Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia) B98
H52.4Starczowzroczność B98
H52.5Zaburzenia akomodacji B98
H52.6Inne zaburzenia refrakcji B98
H52.7Zaburzenia refrakcji, nieokreślone B98
H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia) B98 Jpw
H53.1Subiektywne zaburzenia widzenia B98
H53.2Dwojenie (diplopia) B98
H53.3Inne zaburzenia widzenia obuocznego B98
H53.4Zmiany w polu widzenia B98
H53.5Zaburzenia widzenia barw B98
H53.6Ślepota zmierzchowa B98
H53.8Inne zaburzenia widzenia B98
H53.9Zaburzenia widzenia, nieokreślone B98
H54.0Ślepota obuoczna B98 Fpw
H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka B98 Jpw
H54.2Upośledzenie wzroku obuoczne B98
H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna B98 Jpw
H54.4Ślepota jednego oka B98
H54.5Upośledzenie widzenia jednego oka B98
H54.6Nieokreślona utrata wzroku jednego oka B98
H54.7Nieokreślona utrata wzroku B98
H55Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych B98
H57.0Zaburzenia czynności źrenicy B98
H57.1Ból oczny B98
H57.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka B98
H57.9Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone B98
H59.0Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy B98
H59.8Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka B98
H59.9Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone B98
Q10.0Wrodzone opadanie powieki B98 P16
Q10.1Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion) B98 P16
Q10.2Wrodzone podwinięcie powieki (entropion) B98 P16
Q10.3Inne wrodzone wady rozwojowe powiek B98 P16
Q10.4Brak i niewykształcenie aparatu łzowego B98 P16
Q10.5Wrodzone zwężenie przewodu łzowego B98 P16
Q10.6Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego B98 P16
Q10.7Wrodzona wada rozwojowa oczodołu B98 P16
Q11.0Torbielowata gałka oczna B98
Q11.1Inne bezocze B98
Q11.2Małoocze B98
Q11.3Wielkoocze B98
Q12.0Wrodzona zaćma B12 B98 P16
Q12.1Wrodzone przemieszczenie soczewki B98 P16
Q12.2Szczelina soczewki B98 P16
Q12.3Wrodzony brak soczewki B98 P16
Q12.4Soczewka kulista B98 P16
Q12.8Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki B98 P16
Q12.9Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona B98 P16
Q13.0Szczelina tęczówki B98
Q13.1Brak tęczówki B98
Q13.2Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki B98
Q13.3Wrodzone zmętnienie rogówki B98
Q13.4Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki B98
Q13.5Niebieskie twardówki B98
Q13.8Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka B98
Q13.9Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreślona B98
Q14.0Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego B98
Q14.1Wrodzona wada rozwojowa siatkówki B98
Q14.2Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego B98
Q14.3Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki B98
Q14.8Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka B98
Q14.9Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślona B98
Q15.0Jaskra wrodzona B98
Q15.8Inne określone wady rozwojowe oka B98
Q15.9Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona B98 P16
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej B98
S01.1Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej B98 T07
S05.0Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym B98 P14 T07
S05.1Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu B98 P14 T07
S05.2Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka B98 T07
S05.3Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka B98 T07
S05.4Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego B98 T07
S05.5Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym B98 T07
S05.6Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego B98 T07
S05.7Wyrwanie oka B98 T07
S05.8Inne urazy oka i oczodołu B98 T07
S05.9Uraz oka i oczodołu, nieokreślony B98
T15.0Ciało obce rogówki B98
T15.1Ciało obce worka spojówkowego B98
T15.8Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka B98
T15.9Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona B98
T26.0Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej B98
T26.1Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego B98
T26.2Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej B98
T26.3Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka B98
T26.4Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone B98
T26.5Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej B98
T26.6Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego B98
T26.7Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej B98
T26.8Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka B98
T26.9Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone B98
T85.2Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewką B98
T85.3Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej B98