Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D37 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: D37
Grupa
JGP
Ograniczenia:
D37
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: D37
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez e.granulosus D37 LOg
D17.4Tłuszczak narządów klatki piersiowej D37 LOg
J95.0Nieprawidłowa czynność po tracheostomii D37 Dpw
J98.0Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej D37
J98.1Zapadnięcie się płuca D37 Epw Fpw Gpw P04
J98.4Inne choroby płuc D37
J98.5Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej D37 Fpw
J98.6Choroby przepony D37 Epw Epwdz Fpw N26 N31
J98.8Inne określone choroby układu oddechowego D37 P04
J98.9Nieokreślona choroba układu oddechowego D37 P03
M94.0Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba tietzego] D37 H8 LOg
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q33.1Dodatkowy płat płuca D37
Q33.2Oddzielenie się (szczelina) płuca D37 N31 P16
Q33.3Niewytworzenie płuca D37 D56 N31 P16
Q33.5Tkanka ektopiczna w płucach D37 N31 P16
Q33.6Niedorozwój lub dysplazja płuca D37 D56
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc D37 D56 N31 P16
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona D37 D56 N31 P16
Q34.0Wada opłucnej D37 N31 P16
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia D37 N08 N31 P16
Q34.8Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego D37 N31 P16
Q34.9Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nieokreślona D37
Q76.5Żebro szyjne D37
Q76.6Inne wrodzone wady rozwojowe żeber D37
Q76.7Wrodzona wada rozwojowa mostka D37
Q76.8Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej D37
Q76.9Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nieokreślona D37
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony D37 N08 N3 N31 P16
R04.2Krwioplucie D37
R04.8Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych D37
R04.9Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony D37 Gpw
R06.0Duszność D37
R06.1Stridor D37 P03
R06.3Oddychanie okresowe D37
R06.4Hiperwentylacja D37
R68.3Pałeczkowatość palców D37
S21.1Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej D37 H8 T07
S21.2Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej D37 H8 T07
S21.7Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej D37 H8 T07
S21.8Otwarta rana innych części klatki piersiowej D37 H8 T07
S21.9Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona D37 H8 T07