Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F16 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: F16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F16
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne



Parametry z listą ICD-10: F16
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9F11F11
ogr. na procedurę kier.: F11
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F16
ICD9F12F12
ogr. na procedurę kier.: F12
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F16
ICD9F13F13
ogr. na procedurę kier.: F13
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: F16



Kod Nazwa
C16.0Nowotwór złośliwy (wpust) F16 F42 K57 K64 LOg
C16.1Nowotwór złośliwy (dno żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka) F16 F42 Fpw Jpw K57 K64 LOg
C16.3Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika) F16 F42 K57 K64 LOg
C16.4Nowotwór złośliwy (odźwiernik) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.5Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona) F16 F42 Jpw K57 K64 LOg
C16.6Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka) F16 F42 Fpw K57 K64 LOg
C16.9Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony) F16 F42 Fpw Gpw K57 K64 LOg
C17.0Nowotwór złośliwy (dwunastnica) F16 F42 Gpw K57 K64 LOg P28
C17.3Nowotwór złośliwy (uchyłek meckela) F16 F42 K57 K64 LOg P28
D00.2Rak in situ (żołądek) F16 K57 K64 LOg
D13.1Nowotwór niezłośliwy (żołądek) F16 K57 LOg N31
D13.2Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica) F16 K57 LOg N31
D37.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek) F16 K57 LOg
I86.4Żylaki żołądka F16
K25.1Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem) F16 N31 Tpw
K25.3Wrzód żołądka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K25.5Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) F16 Tpw
K25.7Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K25.9Wrzód żołądka (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K26.1Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem) F16 Fpw Tpw
K26.3Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K26.5Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) Dpw F16 Tpw
K26.7Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K26.9Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16 Jpw
K27.3Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K27.5Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) F16 Tpw
K27.7Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K27.9Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Dpw F16 Jpw Mpw
K28.1Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem) F16 Tpw
K28.3Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K28.5Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) F16 Tpw
K28.7Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K28.9Wrzód żołądka i jelit (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) F16
K29.1Inne ostre zapalenie żołądka F16 P12
K29.2Alkoholowe zapalenie żołądka F16
K29.3Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka F16 P12
K29.4Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka F16
K29.5Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone F16
K29.6Inne zapalenia żołądka F16
K29.7Zapalenie żołądka, nieokreślone F16 P12
K29.8Zapalenie dwunastnicy F16 Mpw
K29.9Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone F16 P12
K31.0Ostra rozstrzeń żołądka F16
K31.1Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych F16
K31.2Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka F16
K31.3Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej F16
K31.4Uchyłek żołądka F16
K31.5Niedrożność dwunastnicy F16 Gpw
K31.6Przetoka żołądka lub dwunastnicy F16 Fpw Gpw
K31.8Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy F16
K31.9Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślone F16
K91.0Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi F16 Fpw
K91.1Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka F16
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika F16 N26 N31 N7 P12
Q40.2Inne określone wady rozwojowe żołądka F16 N26 N31
Q40.3Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nieokreślona F16
Q40.8Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego F16
Q40.9Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona F16 N31 P16
T18.2Ciało obce w żołądku F16 P14
Z43.1Opieka nad pacjentami z gastrostomią Epw Epwdz F16