Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q40.9

nazwa:Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona

Listy: F16 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: F16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
F16
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: F16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne