Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista K59 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: K59
Grupa
JGP
Ograniczenia:
K59
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: K59
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
E16.0Polekowa hipoglikemia bez śpiączki K59 LOg
E16.1Inne hipoglikemie K57 K59 LOg
E16.8Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki Gpw K59 LOg N31
E16.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone K53 K59 LOg N31
E20.0Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna K54 K59 LOg P10
E20.1Rzekoma niedoczynność przytarczyc K59 LOg P10
E20.8Niedoczynność przytarczyc, inna K07u K59 LOg P10
E20.9Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona K07u K59 LOg P10
E21.1Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana E9 K07u K53 K59 LOg P10
E24.2Polekowy zespół cushinga K59 LOg P10
E24.4Zespół pseudo-cushinga u alkoholików K59 LOg P10
E24.8Zespół cushinga, inny E9 K53 K59 K8 LOg P10
E24.9Zespół Cushinga, nieokreślony E9 Jpw K53 K59 K8 LOg P10
E25.0Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów K53 K59 LOg P10
E25.8Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne K53 K59 LOg P10
E25.9Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony K53 K59 LOg P10
E26.1Wtórny hiperaldosteronizm K53 K59 LOg P10
E26.8Inne zespoły z hiperaldosteronizmem E9 K53 K59 LOg P10
E26.9Hiperaldosteronizm, nieokreślony K53 K59 LOg P10
E27.0Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy E9 K53 K59 K8 LOg P10
E27.1Pierwotna niewydolność kory nadnerczy K54 K59 LOg P10
E27.2Przełom addisonoidalny K07 K59 LOg P10
E27.3Niedoczyność kory nadnerczy polekowa K59 LOg P10
E27.4Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy K59 LOg P10
E27.5Nadczynność rdzenia nadnerczy E9 K07u K53 K59 K8 LOg P10
E27.8Inne określone choroby nadnerczy K53 K59 K8 LOg Mpw P10
E27.9Choroby nadnerczy, nieokreślone Jpw K59 LOg P10
E29.1Niedoczynność jąder K59 LOg P10
E29.9Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone K59 LOg P10
E30.0Opóźnione pokwitanie K59 LOg P10
E30.1Przedwczesne pokwitanie K53 K59 K8 LOg P10
E30.8Inne zaburzenia pokwitania K59 LOg P10
E30.9Zaburzenia pokwitania, nieokreślone K59 LOg P10
E31.0Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna K07u K54 K59 LOg P10
E31.1Wielogruczołowa nadczynność E9 K07u K59 K8 LOg P10
E31.8Inne zaburzenia wielogruczołowe K59 K8 LOg P10
E31.9Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone Fpw K59 K8 LOg P10
E34.1Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego K07u K57 K59 LOg P10
E34.2Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane K07u K53 K55 K57 K59 LOg P10
E34.3Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana K59 LOg P10
E34.4Konstytucjonalny wysoki wzrost K59 LOg P10
E34.5Zespół oporności androgennej K59 LOg P10
E34.8Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze K53 K59 K8 LOg P10
E34.9Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone K59 K8 LOg P10
E89.1Hipoinsulinemia po zabiegach K59 LOg
E89.2Niedoczynność przytarczyc po zabiegach K07u K59 LOg
E89.5Niedoczynność jąder po zabiegach K59 LOg
E89.6Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach K59 LOg
E89.8Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne K59 LOg
E89.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone K59 LOg
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature) K59 N31 P16
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy K59 N08 N31 P16
Q89.2Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych K59 N31 P16
R62.0Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego K59 P09
R62.8Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego: K59 P11
R62.9Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nieokreślony K59 P11
R94.7Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego K59