Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D18 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: D18
Grupa
JGP
Ograniczenia:
D18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: D18
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
A42.0Promienica płucna D18 LOg
A43.0Nokardioza płucna D18 LOg
A48.1Choroba legionistów D18 LOg
A70Zakażenia chlamydia psittaci D18 LOg
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (j17.1*) D18 LOg
B37.1Kandydoza płucna D18 LOg
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (h.capsulatum) D18 LOg
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (h.capsulatum) D18 LOg
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona D18 LOg
B39.3Histoplazmoza rozsiana (h.capsulatum) D18 LOg
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona D18 LOg
B39.5Histoplazmoza (h.duboisii) D18 LOg
B59Pneumocystoza D18 Dpw Epw LOg
J10.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy D18 LOg P04 Tpw
J11.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem D18 LOg P04 Tpw
J12.0Zapalenie płuc wywołane adenowirusem D18 Epwdz Ppw
J12.1Zapalenie płuc wywołane wirusem rs D18 Epwdz P04 Ppw
J12.2Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym D18 Epwdz Ppw
J12.8Zapalenie płuc wywołane innym wirusem D18 Epwdz
J13Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (stereptococcus pneumoniae) D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J14Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (haemophilus influenzae) D18 Dpw Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (klebsiella pneumonia) D18 Dpw Epw Epwdz Ppw Tpw
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez pseudomonas D18 Dpw Epwdz Fpw Ppw Tpw
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce D18 Dpw Epw Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.3Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy b D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce D18 Epw Epwdz Fpw P04 Ppw Tpw
J15.5Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli) D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.6Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie gram-ujemne D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.7Zapalenie płuc wywołane przez mycoplasma pneumoniae D18 Epwdz Ppw Tpw
J15.8Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami D18 Epwdz Ppw Tpw
J16.0Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie D18 Epwdz P04 Ppw Tpw
J16.8Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje D18 Epwdz Jpw P04 Tpw