Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q38.0

nazwa:Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej

Listy: C26 C29 C57 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: C57
Grupa
JGP
Ograniczenia:
C57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: C57
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne