Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C25 (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C25
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD9C25C25
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. na procedurę kier.: C25
ogr. rozpoznania zasadniczego wypisowego: C25Kod Nazwa
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny C25 C26 C29 C57 N31 P16