Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q35.6

nazwa:Rozszczep podniebienia pośrodkowy

Listy: C27 C28 C29 C56 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:Parametry listy kierunkowej ICD-10: C56
Grupa
JGP
Ograniczenia:
C56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: C56
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne