Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q65.3

nazwa:Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Listy: H05 H06 H66 H67 H8 H89 H92 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:Parametry listy kierunkowej ICD-10: H89
Grupa
JGP
Ograniczenia:
H89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H89
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne