Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q90.0

nazwa:Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność

Listy: LOg N08 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: LOg
Grupa
JGP
Ograniczenia:
A30
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A30r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A31
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A31r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A32
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A32r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A35
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A35r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A56r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
A87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
B98
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: B98r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
C57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: C57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
D37
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D37r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
E79
ogr. wieku: starszych niż 0 i młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: E79r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
F07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
F46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H86
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H86r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H88
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H88r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
H89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H89r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J38
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J38r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J39
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J39r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
J49
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J49r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
K47
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K47r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
K59
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K59r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
L84
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: L84r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
L85
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: L85r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P05
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P05r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P10
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P10r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
P20
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P20r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Q66
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Q66r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
S07
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych mniej niż 2 (dni(dzień))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: S07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: N08
Grupa
JGP
Ograniczenia:
N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne