Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista G26r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: G26r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgG26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: G26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
K87.0Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G26r