Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista J38r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: J38r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgJ38
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: J38r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
L14Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej J38r