Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista E79r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: E79r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgE79
ogr. wieku: starszych niż 0 i młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: E79r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
I32.0Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I32.1Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I32.8Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r H8s
I39.0Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I39.1Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I39.2Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I39.3Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I39.4Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I39.8Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r H8s
I41.0Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r Tpw
I41.1Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r Tpw
I41.2Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r Tpw
I41.8Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r H8s Tpw
I43.0Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I43.1Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych E79r
I43.2Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych E79r
I43.8Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I52.0Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I52.1Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej E79r
I52.8Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej E79r