Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A56r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A56r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA56
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A56r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G53.0Nerwoból po przebytym półpaścu (b02.0+) A56r
G53.1Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (a00-b99+) A56r
G53.2Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (d86.8+) A56r
G53.3Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (c00-d48+) A56r
G53.8Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A56r H8s