Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A35r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A35r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA35
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A35r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G13.0Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia A35r
G13.1Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej A35r
G13.2Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (e00.1+, e03.-+) A35r
G13.8Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r
G22Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r A5 A6 Epw Jpw
G26Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r A5 A6
G32.8Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A35r