Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista Q66r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: Q66r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgQ66
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Q66r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
I79.0Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Q66r
I79.1Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Q66r
I79.2Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G3 Q66r
I79.8Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Q66r