Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A30r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A30r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA30
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A30r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G73.0Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego A30r A32r
G73.1Zespół Eatona-Lamberta (C80+) A30r A32r
G73.2Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (c00-d48+) A30r A32r
G73.3Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A30r A32r
G73.4Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej A30r A32r
G73.5Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego A30r A32r
G73.6Miopatia w chorobach metabolicznych A30r A32r
G73.7Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A30r A32r