Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D18r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: D18r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgD18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D18r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
J17.0Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej D18r Epwdz Tpw
J17.1Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej D18r Epwdz Tpw
J17.2Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy D18r Epwdz Ppw Tpw
J17.3Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych D18r Epwdz Ppw Tpw
J17.8Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej D18r Epwdz Ppw Tpw