Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A57r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A57r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G01Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r
G02.0Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Tpw
G02.1Zapalenie opon mózgowych w grzybicach A57r Ppw Tpw
G02.8Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Tpw
G05.0Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Tpw
G05.1Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Tpw
G05.2Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Tpw
G05.8Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A57r H8s Tpw
G07Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A57r Dpw