Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista L84r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: L84r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgL84
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: L84r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
N08.0Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L84r
N08.1Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych L84r
N08.2Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym L84r
N08.3Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (e10-e14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2) G3 L84r
N08.4Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych L84r
N08.5Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej H8s L84r
N08.8Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L84r
N16.0Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej L84r
N16.1Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych L84r
N16.2Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych L84r
N16.3Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii L84r
N16.4Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej H8s L84r
N16.5Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (t86.-+) L84r
N16.8Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L84r
N29.0Kiła późna nerki (a52.7+) L6 L84r
N29.1Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdziej indziej L6 L84r
N29.8Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L6 L84r