Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A87r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A87r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G32.0Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
G94.0Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (a00-b99+) A87r
G94.1Wodogłowie w chorobach nowotworowych (c00-d48+) A87r
G94.2Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
G94.8Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
G99.1Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
G99.2Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
G99.8Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej A87r
M49.5Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej A87r H8r