Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F46r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: F46r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgF46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
K23.8Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej F46r
K67.0Zapalenie otrzewnej wywołane przez chlamydie (a74.8+) F46r Tpw
K67.1Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (a54.8+) F46r
K67.2Kiłowe zapalenie otrzewnej (a52.7+) F46r
K67.3Gruźlicze zapalenie otrzewnej (a18.3+) F46r Tpw
K67.8Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej F46r Tpw
K93.0Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (a18.3+) F46r
K93.8Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej F46r