Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D26r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: D26r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgD26
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D26r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
J91Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej D26r