Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A46r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: A46r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgA46
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: A46r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
G46.0Zespół tętnicy środkowej mózgu (i66.0+) A46r
G46.1Zespół tętnicy przedniej mózgu (i66.1+) A46r
G46.2Zespół tętnicy tylnej mózgu (i66.2+) A46r
G46.3Zespół udarowy pnia mózgu (i60-i67+) A46r
G46.4Zespół udarowy móżdżku (i60-i67+) A46r
G46.5Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (i60-i67+) A46r
G46.6Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (i60-i67+) A46r
G46.7Stan zatokowy z innymi zespołami (i60-i67+) A46r
G46.8Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (i60-i67+) A46r