Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista S07r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: S07r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgS07
ogr. czasu hosp.: hospitalizowanych mniej niż 2 (dni(dzień))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: S07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
D63.0Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (c00-d48+) F2 Ppw S07r
D63.8Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej F2 S07r
D77Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej F2 S07r