Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista K47r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: K47r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgK47
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K47r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
E35.0Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych K47r P10r