Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista F07r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: F07r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgF07
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: F07r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
I98.2Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej F07r
K23.0Gruźlicze zapalenie przełyku (a18.8+) F07r
K23.1Przełyk olbrzymi w chorobie chagasa (b57.3+) F07r