Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista C57r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: C57r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgC57
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: C57r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
H62.0Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H62.1Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H62.2Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach C57r Ppw
H62.3Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H62.4Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H62.8Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H67.0Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H67.1Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H67.8Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H75.0Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H75.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H82Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H94.0Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej C57r
H94.8Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej C57r