Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H94.8

nazwa:Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: C57r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: