Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H89r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H89r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgH89
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H89r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
M82.0Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (c90.0+) H89r
M82.1Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (e00-e34+) H89r
M82.8Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H89r
M90.2Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H89r H8r
M90.3Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (t70.3+) H89r H8r
M90.4Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (d50-d64+) H89r H8r
M90.5Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H89r H8r
M90.6Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (c00-d48+) H89r H8r
M90.8Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H89r