Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista K59r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: K59r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgK59
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: K59r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
E35.1Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych K59r P10r
E35.8Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych K59r P10r
E90Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych K59r