Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H88r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H88r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgH88
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H88r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
M01.0Meningokokowe zapalenie stawów (a39.8+) H88r H8r P05r
M01.1Gruźlicze zapalenie stawów (a18.0+) H88r H8r P05r
M01.2Zapalenie stawów w chorobie z lyme (a69.2+) H88r H8r P05r
M01.3Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej H88r H8r P05r
M01.4Zapalenie stawów w różyczce (b06.8+) H88r H8r P20r
M01.5Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej H88r H8r P20r
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) H88r H8r P20r Ppw
M01.8Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H88r H8r P20r
M49.0Gruźlica kręgosłupa (a18.0+) H88r H8r
M49.1Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (a23.-+) H88r H8r
M49.2Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (a01-a04+) H88r H8r
M49.3Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H88r H8r
M90.0Gruźlica kości (a18.0+) H88r H8r
M90.1Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej H88r H8r