Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q44.7

nazwa:Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby

Listy: G18 N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: G18
Grupa
JGP
Ograniczenia:
G17
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G18
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: Gpw
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
G18
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: G18
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne