Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H03.1

nazwa:Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: B98r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: