Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H42.0

nazwa:Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach

Listy: B98r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: