Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H48.8

nazwa:Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: B98r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: